Proclaimer

Welkom op de website van Alles over Horloges. Deze website is ontworpen door en voor horlogeliefhebbers en heeft tot doel de bezoekers te informeren over (mechanische) horloges en alle overige relevante zaken met betrekking tot of rondom horloges.

Algemeen
Bij het samenstellen van deze website wordt gebruik maakt van informatie van bronnen die betrouwbaar worden geacht (waar onder uiteraard de informatie van de diverse horlogehuizen zelf). Daarnaast besteedt Alles over Horloges de uiterste zorg aan het zo correct, actueel en volledig mogelijk houden van de website. Komt u desondanks toch informatie tegen die niet correct of verouderd is, dan stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten door ons een bericht te sturen via het contactformulier. Wij zullen de omissie dan zo snel mogelijk proberen te herstellen.

Gebruik van informatie
Vanwege de grote verschillen in type horloges, type uurwerken en verschillen in wijze van gebruik moeten de op deze website eventueel geboden adviezen en tips worden beschouwd als informatie in algemene zin. U kunt uiteraard uw merkdealer benaderen voor specifiek (onderhouds)advies ten aanzien van uw merk en type horloge.

Links naar derden
Voor uw gemak vindt u op deze site vele verwijzingen of hyperlinks naar websites en/of advertenties van derden. Volledigheidshalve willen wij u er op wijzen dat de verantwoordelijkheid voor de inhoud, de betrouwbaarheid en de werking van deze links berust bij de eigenaars en/of makers daarvan.

Elektronische communicatie
Communicatie via internet of e-mail is nooit 100% veilig. Wij kunnen de beveiliging van berichten die u via deze website of e-mail aan Alles over Horloges verzendt niet garanderen. Indien u berichten per email aan Alles over Horloges verzendt, aanvaardt u het risico dat deze berichten mogelijk door derden worden onderschept, misbruikt of gewijzigd.

Intellectueel eigendom
Het intellectueel eigendom (waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) van alle op de website aangeboden informatie (zoals onder meer design, lay-out, teksten, digitale foto’s en illustraties) berust bij Alles over Horloges dan wel hebben wij hiervoor een licentierecht verkregen. Tenzij anders vermeldt, zijn alle merknamen, logo’s of handelsnamen op deze website het eigendom van de respectievelijke horlogehuizen en/of ondernemingen die zij identificeren. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruikers van deze website.

Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alles over Horloges niet toegestaan (delen van) de inhoud tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, te vermenigvuldigen en/of in enige vorm of enige wijze openbaar te maken, hetzij door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand. Hieronder wordt mede begrepen het vermenigvuldigen van (delen van) informatie door publicatie op een elektronisch (computer)netwerk. Eventuele verzoeken om toestemming kunt u via het contactformulier richten aan Alles over Horloges.

Recente berichten


Alles over Horloges

Dé site voor horlogeliefhebbers met actueel nieuws en informatie over mechanische horloges, de diverse internationale en nationale horlogehuizen, horlogebeurzen en overig relevant nieuws in relatie tot de Haute Horlogerie.

A tribute to watches:
Mechaniek met karakter!2nd

OPINION

Pin It on Pinterest

Share This