De atoomtijd is gelijk aan 9.192.631.770 trilling in een cesium-atoom

@ Volkssterrenwacht Urania | Moderne atoomklok: atomuhr FOCS 1

Wij zijn gewend de tijd te meten in uren, minuten en seconden. Er gaan 60 seconden in een minuut, 60 minuten in een uur en 24 uur in een dag. Dus welbeschouwd zou je zeggen dat 1 seconde overeenkomst met 1/86.400-ste dag (1/60x60x24). Vroeger was dat een gegeven,

Inmiddels heeft de mensheid vastgesteld dat de aarde steeds langzamer om haar as draait en niet alle dagen even lang duren. Om de tijd exact vast te kunnen stellen, wordt een seconde tegenwoordig gedefinieerd als 9.192.631.770 trilling in een cesium-atoom van de atoomklok. Dit noemt men de atoomtijd.

De wereldwijde standaardtijd (UTC) is dan ook gebaseerd op de atoomtijd. Ook de Nederlandse tijd is hierop gebaseerd.

Pin It on Pinterest

Share This