Atoomklok | Alles over horloges

1e atoomklok Louis Essen © Volkssterrenwacht Urania

Een atoomklok is een klok die de tijd meet aan de hand van de trillingen van atomen. De frequentie van deze trillingen is zodanig constant en onafhankelijk van de omgeving, dat de afwijking van een atoomklok veelal slechts circa 1 seconde per 5 miljard jaar bedraagt.

De meestgebruikte atoomklok is gebaseerd op het scheikundig element cesium. De seconde binnen de atoomtijd wordt gedefinieerd als 9.192.631.770 trilling van een cesium-atoom.

Wereldwijde tijdstandaard
De eerste atoomklok werd in 1955 ontwikkeld door de Britse natuurkundige Louis Essen van het National Physical Laboratory in Teddington (vlakbij Londen). Omdat de frequentie van een atoomklok constanter bleek dan de rotatie van de aarde zelf, luidde de ontwikkeling van de atoomklok het einde in van het gebruik van de astronomische tijd als internationale tijdschaal.

Op 1 januari 1972 is een nieuwe tijdschaal ingevoerd op basis van de atoomklok: Temps Atomique International (TAI). Deze TAI-tijdschaal wordt geadministreerd door het Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) en is gebaseerd op een gemiddelde van ongeveer 200 atoomklokken, die zich voornamelijk bevinden in de metrologische instituten van deelnemende landen. De TAI-tijdschaal is de basis van de wereldwijde tijdstandaard ofwel Universal Time Coordinated (UTC).

GPS
Het zal niet iedereen bekend zijn, maar GPS systemen maken bijvoorbeeld gebruik van de atoomtijd. GPS satellieten zijn uitgerust met enkele atoomklokken die ervoor zorgen dat een exact tijdstip met de locatie van de satelliet wordt meegezonden.

(bron: Wikipedia)

Pin It on Pinterest

Share This