UTC is een mondiale tijdstandaard en staat voor "Universal Time Coordinated"

© IWC | Pilot’s Watch Worldtimer

UTC is een mondiale tijdstandaard. De afkorting UTC staat voor “Universal Time Coordinated” en is ontstaan als compromis tussen het Franse “TUC” (Temps Universel Coordonné) en het Engelse “CUT” (Coordinated Universal Time). In militaire kringen wordt UTC meestal aangeduid als “Zulu time”.

UTC is bijna gelijk aan het welbekende Greenwich Mean Time (GMT). Het verschil bestaat eruit dat GMT een zuiver astronomische tijd is en UTC is gebaseerd op een atoomklok en gecoördineerd met de rotatie van de aarde.

Om het door de vertraagde aardrotatie veroorzaakte verschil te compenseren, moeten er schrikkelsekondes worden gebruikt. Het verschil bedraagt nooit meer dan een seconde en is voor de meeste toepassingen dan ook niet van belang. Bij grensoverschrijdende toepassingen wordt de tijd doorgaans in UTC genoteerd, onder andere met behulp van een 24-uurs notatie (dus zonder toevoeging am/pm) zonder punten.

Praktische voorbeelden van veelgebruikte situaties waarin de verwijzing naar UTC belangrijk is, is het gebruik bij de lucht- en scheepvaart. In (piloten)logboeken, getijdentabellen en weerrapporten wordt veelal verwezen naar UTC. De gebruiker van deze logboeken of rapporten dient te weten hoe de tijd in de tijdzone waarin hij zich bevindt zich verhoudt tot deze tijd. Dat is van groot belang omdat de tijd in West-Europa tot twee uur van UTC kan verschillen.

Het moge duidelijk zijn dat een onjuiste hantering van UTC aanzienlijk onjuiste interpretaties van bijvoorbeeld weerrapporten of getijdentabellen tot gevolg kan hebben. Een ander voorbeeld zijn radiostations die zich richten op de hele wereld. Deze stations gebruiken UTC bij het publiceren van de programmagegevens.Nederlandse tijd versus UTC In een groot deel van West-Europa geldt in de winter UTC+1 en in de zomer UTC+2 (respectievelijk 1 en 2 uur later dan de tijdstandaard).

Tussen UTC en de lokale Nederlandse tijd bestaan de volgende verschillen:

  • In de zomer + 2 uur: 1200 UTC = 14.00 uur Nederlandse zomertijd
  • In de winter + 1 uur: 1200 UTC = 13.00 uur Nederlandse wintertijd

Pin It on Pinterest

Share This