25-5-2012 | In de afgelopen tien jaar is het aandeel van mechanische horloges van minder dan de helft gestegen naar bijna driekwart van de totale export van Zwitserse horloges.

Het is een ongekend succesverhaal in deze huidige tijd van pessimisme en malheur. Ga maar na, een bedrijfstak die in de jaren ’70 en ’80 door de quartz revolutie met uitsterven werd bedreigd, is nu weer dé drijvende kracht in deze sector. Hoewel deze trend niet nieuw is, geeft het perspectief van de afgelopen 10 jaar wel een beter inzicht in dit succesverhaal.

De exportcijfers over de laatste twaalf jaar (sinds 2000) tonen aan dat de export van mechanische horloges sneller is gegroeid dan quartz horloges. Ook 2011 bleek hierin geen uitzondering. “Zoals eerder opgemerkt, is de export van mechanische horloges met een stijging van 23% veel meer toegenomen dan quartz horloges die goed waren voor een stijging van 18%”, aldus Rene Weber, analist bij de in Zurich gevestigde bank Vontobel, geciteerd in een 108-pagina’s tellend rapport over de Zwitserse horloge-industrie.

Mechanisch aangedreven horloges zijn goed voor een vijfde van het totaal aantal geëxporteerde horloges en voor bijna driekwart van de totale exportwaarde, volgens la Fédération de l’industrie horlogère suisse (de Federatie van de Zwitserse horloge-industrie). Met een uitvoer van bijna 19,3 miljard Zwitserse Frank in 2011 is dat een verbetering van 19,3% ten opzichte van het jaar daarvoor.

© Patek Philippe

De verhouding tussen mechanische en quartz horloges is de afgelopen jaren meer dan evenredig veranderd. In 2001 was het een nek-aan-nek race tussen quartz en mechanische horloges met een aandeel van 50% elk. In 2005 bedroeg het aandeel van mechanische uurwerken 60% van de totale horloge-export en in 2008 was dat gestegen tot 70%. In 2011 behaalden mechanische horloges 73% van de totale uitvoer in waarde. Dit komt dus neer op stijging van bijna 25% in de periode 2000 – 2011.

Ook de volumes kende een soortgelijke opleving. In 2000 werden ongeveer 2,5 miljoen mechanische horloges geproduceerd. In 2011 zijn er 6,6 miljoen mechanische horloges geproduceerd, eens stijging van ruim 160%. De productie van quartz horloges daalde daarentegen ruim 12%, van 27 miljoen stuks in 2000 naar 23,6 miljoen in 2011.

Dat zich het afgelopen decennium een structurele verandering heeft voorgedaan in de Zwitserse horloge-industrie is dan ook een understatement.

Zie voor meer informatie Magazine de la Haute Horlogerie.

Pin It on Pinterest

Share This